Training

Alle trainingen bij Hondenzorg worden individueel gegeven. U volgt een privé-les samen met uw hond. De dag en het tijdstip worden in onderling overleg overeengekomen. Een training bij Hondenzorg duurt ongeveer 30 minuten. Voor het geven van training op locatie, kunnen extra kosten worden berekend.

Ongewenst Gedrag

“Gedrag wordt pas een probleem zodra de eigenaar dit als zodanig ervaart.”

Wanneer u contact opneemt met Hondenzorg in verband met ongewenst gedrag, bekijk ik of dit gedrag te verhelpen/verminderen is in de huidige leefomgeving van de hond. Tevens bekijk ik de (non-verbale) communicatie en de band tussen de eigenaar en de hond. Zodra duidelijk is waardoor het verkeerde gedrag ontstaat, kan er, een advies gegeven worden en/of (indien nodig) een training ingezet worden.

Advies en/of training ongewenst gedrag

In onderling overleg kom ik bij u thuis of op de locatie waar uw hond het ongewenste gedrag vertoont. Naar aanleiding van dit bezoek bekijk ik in welke mate uw hond het gedrag vertoont en of het met mijn advies of training te verminderen is. Er wordt meteen besproken op welke wijze dit te realiseren valt. Indien u de veroorzaker bent van het gedrag, zal er gekeken worden naar de beste manier om uw eigen gedrag ten opzichte van de hond te veranderen. Waarna u samen met uw hond gaat trainen. Indien het probleem voornamelijk bij de hond ligt, is er een keuze om de hond individueel te laten trainen of dit samen met uw hond te gaan doen.

Vaak is het voldoende om u tijdens de kennismaking een advies te geven, waarmee u zelf aan de slag kan. Wanneer dit niet lukt, is het mogelijk om met een aantal trainingen de communicatie tussen u en uw hond te verbeteren, waardoor u elkaar beter gaat begrijpen en het probleem makkelijker te verhelpen is. Het aantal trainingen is afhankelijk van een zeer groot aantal factoren, zoals het soort probleem, het karakter van de hond, de band tussen u en uw hond, etc.

Het slagen van de trainingen hangt samen met uw inzet, zowel tijdens als buiten de trainingen om.